Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
16. července 2019 ..:: STUDIO TECNICO ING. VINCENZO BUFANO ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano a rodinu webů Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano.

Použití osobních informací

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano a k poskytování služeb, o které jste požádali. Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano a jeho přidružených částí. Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano za účelem zjištění, jaké služby Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Studio di Ingegneria Civile Vincenzo Bufano na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2019 Studio Bufano - P.IVA 03158470652   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation